Suomen suurimman pientaloasumisen verkkomedian uudistus

Suomela.fi on Suomen suurin pientaloasumiseen erikoistunut sivusto, jossa on monipuolista sisältöä pihasta, puutarhasta, rakentamisesta ja remontoinnista. Suomelan omistaa Viestimedia Oy.

Suomela.fi sivusto kännykän näytöllä

Kuinka me autoimme?

 • Konseptisuunnittelu
 • Käyttöliittymä- ja visuaalinen suunnittelu
 • Tekninen toteutus
 • Sisältömigraatiot
 • Taustajärjestelmien integraatiot
 • Tekninen ylläpito ja valvonta

Suomela.fi on ollut olemassa jo pitkälle toista kymmentä vuotta. Tässä ajassa sivustoa on uudistettu useampaan kertaan. Kun lähdimme uudistamaan sivustoa vuoden 2022 lopulla, oli se pyörinyt WordPressin päällä useita vuosia. Sivuston ulkoasu ja käyttöliittymä näyttivät vanhentuneilta ja sivusto ei teknisesti toiminut riittävän luotettavalla tasolla.

Sivustolle on kertynyt vuosien aikana tuhansia artikkeleita, joiden sujuvasta siirtymisestä uudelle alustalle ja löydettävyydestä piti varmistua uudistuksen yhteydessä.

Uusituksen tavoitteita

Sivuston uudistukselle asetettiin selkeät tavoitteet. Ne olivat mm. seuraavat:

 • Uusi nykyaikainen ulkoasu
 • Parempaa käytettävyyttä
 • Mobiilikäytön parempi huomiointi
 • Sisältöjen tuotantoon enemmän vaihtoehtoisia elementtejä
 • Teknisen rungon / teeman uudistus
 • Sivuston nopeuttaminen
 • Hakutoiminnon parantaminen
 • Sisältöjen läpikäynti ja siivous
 • Mainospaikkojen yhtenäistäminen Viestimedian muiden verkkomedioiden kanssa

Käyttöliittymän uudistaminen

Sivuston uudistuneelta käyttöliittymältä toivottiin selkeyttä ja erityisesti mobiilikäyttäjien parempaa huomiointia. Hakutoiminto haluttiin sijoittaa mahdollisimman näkyvälle paikalle, jotta se olisi aina helposti löydettävissä. Sivuston värimaailmaa monipuolistettiin. Suomelan sininen pidettiin edelleen sivuston päävärinä, mutta rinnalle tuotiin muutamia tehostevärejä. Typografiaan tuotiin elävyyttä käyttämällä otsikoissa ja leipäteksteissä eri kirjasimia. Kuvapaikat suunniteltiin niin, että vaakatason formaatin kuvat istuvat taittoon ilman suurempia muokkauksia. Näin uusien kuvien etsintä on mahdollisimman helppoa.

Classic editorista Gutenbergiin

Suurena teknisenä muutoksena siirryttiin WordPressin classic editorista Gutenberg-lohkoeditorin käyttöön. Uuden teeman suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä piti varmistua siitä, että classic editorilla tuotetut sisällöt siirtyvät Gutenbergiin sujuvasti. Sivuston aikaisempi versio oli onneksi rakennettu ilman visuaalista editoria, joka helpotti siirtoa huomattavasti.

Sivuston taitosta piti suunnitella melko konservatiivinen, koska ennalta määritellyt mainospaikat määrittivät palstojen määrää ja leveyttä. Yksinkertainen palstoitus toisaalta helpotti myös siirtymistä Classic editorista Gutenbergiin.

Gutenbergin käyttöön siirtyminen on tuonut sivuston sisällöntuottajille ison kasan uusia sisältölohkoja, jotka mahdollistavat aiempaa kiinnostavamman ja monipuolisemman sisällöntuotannon.

Ruutukaappauksia suomela.fi -sivustolta

Dynaamisesti muokkautuvat koontisivut

Suomelan etusivulle ja eri teemojen koontisivuille on rakennettu toiminnallisuuksia, jotka mahdollistavat sivujen sisältöjen muokkautumisen käyttäjien tekemien hakujen ja suosituimpien sisältöjen mukaan. Sisällöt päivittyvät automaattisesti ja sivuston ylläpitäjiltä ei vaadita erillisiä toimia.

Etusivulla näytetään ensimmäisenä kaksi artikkelia pohjautuen käyttäjien tekemiin Google-hakuihin. Sivustolle haetaan tieto suosituimmista sisällöistä viimeisten päivien ajalta Googlen Seach Consolen api-rajapintaa hyödyntäen. Jokaisella sivulatauksella etusivulle arvotaan kymmenestä suosituimmasta artikkelista kaksi artikkelia. Etusivu ei siis ole koskaan samanlainen, vaan sisällöt elävät aina sivun käytön ja trendaavien hakujen mukaan.

Sivuston hakutoiminto

Sivuston hakutoiminto oli yksi olennaisista kehittämisen kohteista uudistuksen yhteydessä. Meillä oli jo entuudestaan hyviä kokemuksia Search WP -lisäosan käytöstä, joten valitsimme sen myös Suomelaan. Hakutoiminnossa on tehty painotuksia kaupallisten artikkelien priorisoimiseksi. Painotuksia on myös sen suhteen mitä kenttiä haussa painotetaan kuten esim. otsikko, ingressi jne. Hakutoiminto on sijoitettu sivuston käyttöliittymässä paraatipaikalle, jotta sen käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa. Haussa on myös ennakoiva tulosten esittäminen.

Sivuston jatkokehitys ja tekninen huolenpito

Yhteistyömme Viestimedian ja Suomela.fi:n kehityksen parissa alkoi jo hyvän aikaa ennen sivuston varsinaista uudistusta. Uudistuksen jälkeen olemme edelleen Viestimedian kumppanina mukana kehittämässä sivustoa käyttäjien ja mainostajien tarpeisiin.

Sivusto on Iasyn jatkuvassa teknisessä ylläpidossa ja seurannassa.